NADZÓR I KOORDYNACJA

Realizujemy PROJEKTY wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na budowach.
Zapraszamy do zapoznania się z wieloma ciekawymi Projektami, które zrealizowaliśmy w zakresie usług nadzoru i koordynacji

FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK 121.0MW

Projekty Onshore
2020-2022 FW ZIELONA - DĘBSK

Inwestor: POLENERGIA – Budowa farmy wiatrowej ZIELONA-DĘBSK – budowa stacji elektroenergetycznej o nazwie GPO FW DĘBSK dla potrzeb wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której przyłączone zostało łącznie osiem obwodów wybudowanych linii SN dla potrzeb odbioru energii z 55 sztuk elektrowni wiatrowych VESTAS 2.2MW o łącznej mocy zainstalowanej 121 MW

ZIELONA-DĘBSK WIND FARM 121.0MW

Projekty Onshore
2020-2022 ZIELONA-DĘBSK WIND FARM

Investor: POLENERGIA – Construction of ZIELONA-DĘBSK Wind Farm – construction of a substation named DĘBSK WF Main Delivery Point (GPO FW DĘBSK) for the needs of power output to the ENERGA operator’s grid, to which a total of eight circuits of MV lines constructed for the needs of energy takeoff from 55 wind turbines VESTAS 2.2MW with a total installed capacity of 121 MW were connected

FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód 101.25MW

Projekty Onshore
2018-2020 FW POTĘGOWO

Inwestor: MASHAV Energia – Budowa stacji WN/SN GPO Bięcino 110/30kV i linii kablowej WN 110kV o dług. 25km dla potrzeb przyłączenia FW Potęgowo Wschód (101,25MW).

Farma Wiatrowa POTĘGOWO Wschód – nadzór kompleksowy i koordynacja branży elektroenergetycznej (ZEW Biecino, Wrzeście-Kępno, Karzcino, Głuszynko-Grapice) – przyłączono 38 sztuk elektrowni wiatrowych GE 2,5-2,75MW o łącznej mocy zainstalowanej 101,25 MW

POTEGOWO EAST WIND FARM 101.25MW

Projekty Onshore
2018-2020 POTĘGOWO WIND FARM

Investor: MASHAV Energia – Construction of the 110/30 kV HV/MV Bięcino Main Delivery Point and the 25 km long 110 kV HV cable line for the connection of the Potęgowo East (Potęgowo Wschód) WF (101.25 MW).

POTĘGOWO East (Potęgowo Wschód) Wind Farm – Supervision and Coordination Services of the electrical power part (Bięcino, Wrzeście-Kępno, Karzcino, Głuszynko-Grapice Wind Turbine Complex) – 38 wind turbines GE 2,5-2,75MW with a total installed capacity of 101.25 MW were connected

FARMA WIATROWA PRZYKONA 31.05MW

Projekty Onshore
2019-2020 FW PRZYKONA

Inwestor: ENERGA Invest – Budowa dwóch stacji 30/30kV RSN ŻUKI i RSN PRZYKONA do przyłączenia w GPZ ŻUKI 110/30/15kV oraz budowa linii kablowych SN dla potrzeb przyłączenia FW PRZYKONA o łącznej mocy 31,05 MW z zainstalowanych 9 turbin VESTAS 3,45MW – koordynacja i doradztwo w zakresie branży elektro-energetycznej i elektrowni wiatrowych.

PRZYKONA WIND FARM 31.05MW

Projekty Onshore
2019-2020 PRZYKONA WIND FARM

Investor: ENERGA Invest – Construction of two 30 / 30kV substations RSN ŻUKI and RSN PRZYKONA for connection to GPZ ŻUKI 110/30 / 15kV and construction of MV cable lines for connection of FW PRZYKONA with a total capacity of 31.05 MW from 9 VESTAS 3,45MW turbines installed – coordination and consulting in the field of electro-energy and wind farms.

PIOTRKÓW KUJAWSKI WIND FARM 24.5MW

Projekty Offshore
2021-2022 WF PIOTRKÓW KUJAWSKI

Investor: ERG SpA – Construction of Piotrków Kujawski (Połajewo) Wind Farm – construction of a HV/MV substation named GPO FW POŁAJEWO and HV cable line 110 kV as connection to GPZ Piotrków Kujawski for the needs of power output to the ENERGA operator’s grid, to which a total 7 wind turbines NORDEX 3.5MW with a total installed capacity of 24,5 MW were connected

FARMA WIATROWA PIOTRKÓW KUJAWSKI 24.5MW

Projekty Offshore
2021-2022 FW PIOTRKÓW KUJAWSKI

Inwestor: ERG SpA – Budowa Farmy Wiatrowej Piotrków Kujawski (Połajewo) – budowa stacji WN/SN GPO FW POŁAJEWO oraz linii kablowej WN 110 kV jako przyłącze do GPZ Piotrków Kujawski na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której łącznie przyłączono 7 turbin wiatrowych NORDEX 3,5MW o łącznej mocy zainstalowanej 24,5 MW

FARMA WIATROWA SULMIERZYCE 23.1MW

Projekty Onshore
2021-2022 FW SULMIERZYCE

Inwestor: OX2 – Budowa stacji WN/SN GPO FW SULMIERZYCE 110/33kV, linii kablowej WN 110kV i linii kablowych SN dla potrzeb przyłączenia FW SULMIERZYCE o łącznej mocy 23,1 MW z zainstalowanych 7 turbin VESTAS 3,3MW – nadzór i koordynacja w zakresie branży elektro-energetycznej.

SULMIERZYCE WIND FARM 23.1MW

Projekty Onshore
2021-2022 SULMIERZYCE WIND FARM

Investor: OX2 – Construction of the HV/MV GPO FW SULMIERZYCE 110/33kV station, the HV 110kV cable line and the MV cable lines for the connection of the SULMIERZYCE WF with a total capacity of 23,1MW from 7 VESTAS 3,3MW turbines installed – supervision and coordination in the field of electro-energy industry

GNIEW WIND FARM 22.0MW

Projekty Onshore
2020-2021 WF GNIEW

Investor: AKUO Energy Poland – Construction of Wind Farm GNIEW (22 MW) – coordination of supervision and consultancy on the construction of GPO FW CIEPLE substation for the purpose of power evacuation to the network of ENERGA operator, along with coordination of the construction of a new two-track overhead line WN 110kV and crossing under the line 400kV (PSE) and modernization of adjacent stations

FARMA WIATROWA GNIEW 22.0MW

Projekty Offshore
2020-2021 FW GNIEW

Inwestor: AKUO Energy Polska – Budowa Farmy Wiatrowej GNIEW (22 MW) – koordynacja nadzoru i doradztwo w zakresie budowy stacji pod nazwą GPO FW CIEPLE na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, wraz z koordynacją budowy nowej dwu torowej linii napowietrznej WN 110kV i skrzyżowaniem pod linią 400kV (PSE) oraz modernizacji stacji ościennych

Farmy Wiatrowe Parzęczew i Września 17.6MW

Projekty Onshore
2019-2020 WF Parzęczew i WF Września

Inwestor: QAIR – Budowa Farm Wiatrowych Parzęczew i Września – budowa stacji SN SKP FW Parzęczew 1 i 2 wraz z przyłączeniem do sieci PGE Dystrybucja oraz budowa stacji SN SKP FW Września 1 i 2 z przyłączeniem do sieci ENEA Operator. Nadzór nad częścią elektryczną w obu projektach wraz z koordynacją procedur przyłączenia do sieci wszystkich turbin VESTAS do sieci niezależnych operatorów – 2x 8,8MW (łączna moc 17,6MW)

Parzęczew & Września WIND FARMS 17.6MW

Projekty Onshore
2019-2020 WF Parzęczew & WF Września

Investor: QAIR – Construction of Parzęczew & Września Wind Farms – construction of a MV SKP substation FW Parzęczew 1 and 2 with connection to PGE Dystrybucja Network and construction of a MV SKP substation FW Września 1 and 2 with connection to ENEA Operator Network. Supervising of electrical part in both projects with coordination of procedures grid connections all turbines VESTAS to the independent operator networks – 2x 8,8MW (total capacity 17,6MW)

FARMA WIATROWA ROZDRAŻEW 16.8MW

Projekty Onshore
2021-2022 FW ROZDRAŻEW

Inwestor: RWE Renewables – Budowa Farmy Wiatrowej ROZDRAŻEW – budowa stacji WN/SN GPO FW ROZDRAŻEW oraz linii kablowej WN 110 kV jako połączenie z GPZ Koźmin Wlkp na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której podłączono łącznie 7 turbin wiatrowych NORDEX 2,4 MW o łącznej mocy zainstalowanej 16,8 MW

ROZDRAZEW WIND FARM 16.8MW

Projekty Onshore
2021-2022 WF ROZDRAZEW

Investor: RWE Renewables – Construction of ROZDRAZEW Wind Farm – construction of a HV/MV substation named GPO FW ROZDRAZEW and HV cable line 110 kV as connection to GPZ Kozmin Wlkp for the needs of power output to the ENERGA operator’s grid, to which a total 7 wind turbines NORDEX 2.4MW with a total installed capacity of 16,8 MW were connected

CHOJNY WIND FARM (Olszówka & Grzegorzew) 12.8MW

Projekty Onshore
2020-2022 WF CHOJNY (Olszówka & Grzegorzew)

Investor: QAIR – Construction of CHOJNY Wind Farm – construction of a HV/MV substation named GPO FW CHOJNY with two circuits Olszówka & Grzegorzew of MV lines constructed, for the needs of power output to the ENERGA operator’s grid from 6 wind turbines VESTAS 2.0-2.2MW with a total installed capacity of 12,8 MW were connected

FARMA WIATROWA CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew) 12.8MW

Projekty Onshore
2020-2022 FW CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew)

Inwestor: QAIR – Budowa Farmy Wiatrowej CHOJNY – budowa stacji WN/SN o nazwie GPO FW CHOJNY z wybudowanymi dwoma obwodami linii SN Olszówka i Grzegorzew, na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA z 6 turbin wiatrowych VESTAS 2.0- 2,2 MW o łącznej mocy zainstalowanej 12,8 MW

APARTHOTEL TERMY UNIEJOW

Pozostałe projekty
2018-2019 APARTHOTEL TERMY UNIEJOW ****

Investor’s representative/supervision services and comprehensive review of the documentation in the scope of the power and electrical part of the entire facility

OFFSHORE – PROJECTS UNDER PREPARATION

Projekty Offshore
2022 - .... OFFSHORE PROJECTS

We will soon publish here information on Offshore projects which are currently under preparation. We are currently engaged in talks to cooperate with leading Offshore industry companies for the implementation of projects and ensuring supervision and quality control in the field of the electro-energy industry


       
     

HOTEL MAZUREK w KOLE

Pozostałe projekty
2016-2017 Hotel Mazurek *** Koło, ul. 3 Maja

Projekty branżowe elektryczne oraz nadzór kompleksowy branży elektrycznej obiektu hotelu 3-gwiazdkowego z częścią gastronomiczną

HOTEL MAZUREK KOŁO

Pozostałe projekty
2016-2017 Mazurek Hotel *** Koło, 3 Maja Street

Electrical part designs and comprehensive owner’s representative/supervision services for the electrical part of the 3-star hotel including catering facilities

NOWA SIEDZIBA WORD w ŁODZI

Pozostałe projekty
2018-2020 BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI PRZY UL. NOWY JÓZEFÓW 52/54

Nadzór kompleksowy branży elektrycznej całego obiektu WORD wraz z oświetleniem placu manewrowego wraz z opiniowaniem dokumentacji projektowej dla przyłączenia do sieci operatora wraz z instalacją fotowoltaiki o mocy do 50kW

VOIVODSHIP DRIVER TRAINING CENTER

Pozostałe projekty
2018-2020 CONSTRUCTION OF A NEW SEAT OF THE VOIVODSHIP DRIVER TRAINING CENTER IN ŁÓDŹ AT 52/54 NOWY JÓZEFÓW STREET

Comprehensive owner’s representative/supervision services for the electrical part of the entire VOIVODSHIP DRIVER TRAINING CENTER facility, including lighting of the maneuver yard, together with review and approval of the design documentation for connection to the operator’s grid together with the photovoltaic plant with a power output of up to 50 kW

OFFSHORE WIND – projekty w przygotowaniu

Projekty Offshore
2022 - .... PROJEKTY OFFSHORE

Już wkrótce przedstawimy Państwu realizacje Projektów Offshore, które obecnie są w przygotowaniu. Prowadzimy obecnie rozmowy w zakresie współpracy z wiodącymi firmami w branży Offshore, dla realizacji projektów i zapewnienia nadzoru i kontroli jakości z zakresu branży elektro-energetycznej

APARTHOTEL TERMY UNIEJOW

Pozostałe projekty
2018-2019 APART HOTEL TERMY UNIEJOW ****

2018-2019 APARTHOTEL TERMY UNIEJOW – Nadzór inwestorski i opiniowanie dokumentacji – kompleksowo w zakresie branży elektroenergetycznej i elektrycznej całego obiektu