STACJE GPO/GPZ HV/MVSTACJE GPO/GPZ HV/MV

Kompleksowy nadzór, koordynacja i kontrola jakości realizacji budowy stacji GPO i GPZ HV/MV w pełnym zakresie branży instalacyjnej

LINIE HV/MV LINIE HV/MV

Nadzór, koordynacja i kontrola jakości realizacji budowy infrastruktury elektroenergetycznej linii WN i SN dla przyłączenia elektrowni i farm wiatrowych do stacji GPO/GPZ

FARMY WIATROWE DUŻYCH MOCYFARMY WIATROWE DUŻYCH MOCY

Kompleksowy nadzór, koordynacja i kontrola jakości całej infrastruktury elektroenergetycznej WN/SN, GPO/GPZ na budowach farm wiatrowych dużych mocy ponad 100MW

ELEKTROWNIE WIATROWE i FOTOWOLTAICZNEELEKTROWNIE WIATROWE i FOTOWOLTAICZNE

Nadzory Inspektorskie, Doradztwo Inżynieryjne i Audyty oraz Koordynacje Projektów z przyłączeniem do sieci polskich Operatorów. Bogate doświadczenie ze zrealizowanych nadzorów ponad 30 obiektów elektrowni i farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 850 MW

GRID - EON/ION/FONGRID - EON/ION/FON

Procedury kontroli i nadzoru nad procesem EON/ION/FON zgodnie z wymaganiami operatorów sieciowych w całym kraju w zgodności z Kodeksem Sieci NC RfG, przepisów PTPiRE i pozostałych regulacji branżowych

NADZORY INSTALACYJNE, PRZEDSTAWICIEL KLIENTANADZORY INSTALACYJNE, PRZEDSTAWICIEL KLIENTA

Nadzór Inspektorów, Kierowników robót elektrycznych oraz sanitarnych z uprawnieniami bez ograniczeń, w trakcie realizacji budowy m.in  budowy stacji przyłączeniowej ONS na lądzie oraz infrastruktury elektroenergetycznej WN dla przyłączenia farm wiatrowych i stacji OSS budowanych na morzu

KONTROLA JAKOŚCIKONTROLA JAKOŚCI

Kontrola Jakości w trakcie realizacji budowy infrastruktury elektroenergetycznej WN oraz budowy stacji przyłączeniowej ONS na lądzie dla przyłączenia farm wiatrowych i stacji OSS budowanych na morzu

DORADZTWO INŻYNIERYJNEDORADZTWO INŻYNIERYJNE

Doradztwo Inżynieryjne i wsparcie techniczne Klienta w zakresie budowanej infrastruktury elektroenergetycznej WN oraz budowy stacji przyłączeniowej ONS na lądzie dla przyłączenia farm wiatrowych i stacji OSS budowanych na morzu

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJOBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Projekty i Nadzory budowy infrastruktury elektrycznej nn/SN oraz w zakresie branży sanitarnej i gazowej

OBIEKTY PRZEMYSŁOWEOBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Projekty i Nadzory budowy infrastruktury elektrycznej nn/SN oraz w zakresie branży sanitarnej i gazowej

OBIEKTY HOTELARSKIE, GASTRONOMICZNEOBIEKTY HOTELARSKIE, GASTRONOMICZNE

Projekty i Nadzory budowy infrastruktury elektrycznej nn/SN oraz w zakresie branży sanitarnej i gazowej

OBIEKTY OBJĘTE OPIEKĄ KONSERWATORA ZABYTKÓWOBIEKTY OBJĘTE OPIEKĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW

Projekty i Nadzory budowy infrastruktury elektrycznej nn/SN oraz w zakresie branży sanitarnej i gazowej

STACJE UZDATNIANIA WODY, POMPOWNIE i OBIEKTY WOD-KANSTACJE UZDATNIANIA WODY, POMPOWNIE i OBIEKTY WOD-KAN

Projekty i Nadzory budowy infrastruktury elektrycznej nn/SN oraz w zakresie branży sanitarnej i gazowej

ELEKTROCIEPŁOWNIE I UKŁADY KOGENERACYJNEELEKTROCIEPŁOWNIE I UKŁADY KOGENERACYJNE

Projekty i Nadzory budowy infrastruktury elektroenergetycznej i elektrycznej nn/SN oraz w zakresie branży sanitarnej i gazowej

INFRASTRUKTURA SIECI, INSTALACJI SANITARNYCH i GAZOWYCH INFRASTRUKTURA SIECI, INSTALACJI SANITARNYCH i GAZOWYCH

Projekty i Nadzory budowy w zakresie branży sanitarnej i gazowej

INFRASTRUKTURA SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHINFRASTRUKTURA SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Projekty i Nadzory budowy w zakresie branży elektroenergetycznej i elektrycznej

Zakres naszych usług

  • Nadzory Inspektorów z uprawnieniami b/o
  • Doradztwo i Konsultacje Branżowe
  • Kontrole i Inspekcje branży instalacyjnej elektrycznej HV/MV/LV
  • Kontrole i Inspekcje branży instalacyjnej sanitarnej i gazowej
  • Weryfikacja Projektów Branży Instalacyjnej Elektrycznej, Sanitarnej i Gazowej
  • Wsparcie techniczne we współpracy z Operatorami, CDM/RDM, KDM/ODM
  • Koordynacja realizacji prac elektrycznych, sanitarnych i gazowych
 • FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK
  FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK
 • FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód
  FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód
 • FARMA WIATROWA PIOTRKÓW KUJAWSKI
  FARMA WIATROWA PIOTRKÓW KUJAWSKI
 • FARMA WIATROWA SULMIERZYCE
  FARMA WIATROWA SULMIERZYCE
 • FARMA WIATROWA GNIEW
  FARMA WIATROWA GNIEW
 • Farmy Wiatrowe Parzęczew i Września
  Farmy Wiatrowe Parzęczew i Września
 • FARMA WIATROWA ROZDRAŻEW
  FARMA WIATROWA ROZDRAŻEW
 • FARMA WIATROWA CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew)
  FARMA WIATROWA CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew)
 • OFFSHORE WIND – projekty w przygotowaniu
  OFFSHORE WIND – projekty w przygotowaniu
education

WIEDZA

 • Posiadamy wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem
 • Know-How i własne standardy nadzoru przygotowane dla Klienta
 • Dobre relacje i kontakty branżowe
practice

Doświadczenie

 • Ponad 21 lat doświadczenia w branży elektrycznej i elektroenergetycznej GRID WN/SN oraz największych realizacjach farm wiatrowych
 • Doświadczenie lokalnie w realizacjach wymagających dobrej współpracy z PSE S.A. oraz Operatorami sieci dystrybucyjnej WN/SN
 • Listy Referencyjne i pozytywne opinie
innovation

TECHNOLOGIA

 • Korzystamy z nowoczesnych technologii branżowych
 • Uczymy się i wdrażamy nowe skuteczne rozwiązania
 • Rozwijamy się i poszerzamy nasze doświadczenia

 

Nasze Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami poszczególnych Projektów, które w zakresie nadzorów branżowych potwierdzają zdobyte przez nasz zespół doświadczenie oraz pozytywne Referencje Klientów

Zobacz realizacje

 • FARMA WIATROWA SULMIERZYCE

  FARMA WIATROWA SULMIERZYCE

  Inwestor: OX2 – Budowa stacji WN/SN GPO FW SULMIERZYCE 110/33kV, linii kablowej WN 110kV i linii kablowych SN dla potrzeb przyłączenia FW SULMIERZYCE o łącznej mocy 23,1 MW z zainstalowanych 7 turbin VESTAS 3,3MW – nadzór i koordynacja w zakresie branży elektro-energetycznej.

 • FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód

  FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód

  Inwestor: MASHAV Energia – Budowa stacji WN/SN GPO Bięcino 110/30kV i linii kablowej WN 110kV o dług. 25km dla potrzeb przyłączenia FW Potęgowo Wschód (101,25MW).

  Farma Wiatrowa POTĘGOWO Wschód – nadzór kompleksowy i koordynacja branży elektroenergetycznej (ZEW Biecino, Wrzeście-Kępno, Karzcino, Głuszynko-Grapice) – przyłączono 38 sztuk elektrowni wiatrowych GE 2,5-2,75MW o łącznej mocy zainstalowanej 101,25 MW

 • FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK

  FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK

  Inwestor: POLENERGIA – Budowa farmy wiatrowej ZIELONA-DĘBSK – budowa stacji elektroenergetycznej o nazwie GPO FW DĘBSK dla potrzeb wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której przyłączone zostało łącznie osiem obwodów wybudowanych linii SN dla potrzeb odbioru energii z 55 sztuk elektrowni wiatrowych VESTAS 2.2MW o łącznej mocy zainstalowanej 121 MW

 • APARTHOTEL TERMY UNIEJOW

  APARTHOTEL TERMY UNIEJOW

  2018-2019 APARTHOTEL TERMY UNIEJOW – Nadzór inwestorski i opiniowanie dokumentacji – kompleksowo w zakresie branży elektroenergetycznej i elektrycznej całego obiektu

 • OFFSHORE WIND – projekty w przygotowaniu

  OFFSHORE WIND – projekty w przygotowaniu

  Już wkrótce przedstawimy Państwu realizacje Projektów Offshore, które obecnie są w przygotowaniu. Prowadzimy obecnie rozmowy w zakresie współpracy z wiodącymi firmami w branży Offshore, dla realizacji projektów i zapewnienia nadzoru i kontroli jakości z zakresu branży elektro-energetycznej