NADZÓR I KOORDYNACJA

Realizujemy PROJEKTY wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na budowach.
Zapraszamy do zapoznania się z wieloma ciekawymi Projektami, które zrealizowaliśmy w zakresie usług nadzoru i koordynacji

FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK 121.0MW

Projekty Onshore
2020-2022 FW ZIELONA - DĘBSK

Inwestor: POLENERGIA – Budowa farmy wiatrowej ZIELONA-DĘBSK – budowa stacji elektroenergetycznej o nazwie GPO FW DĘBSK dla potrzeb wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której przyłączone zostało łącznie osiem obwodów wybudowanych linii SN dla potrzeb odbioru energii z 55 sztuk elektrowni wiatrowych VESTAS 2.2MW o łącznej mocy zainstalowanej 121 MW

FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód 101.25MW

Projekty Onshore
2018-2020 FW POTĘGOWO

Inwestor: MASHAV Energia – Budowa stacji WN/SN GPO Bięcino 110/30kV i linii kablowej WN 110kV o dług. 25km dla potrzeb przyłączenia FW Potęgowo Wschód (101,25MW).

Farma Wiatrowa POTĘGOWO Wschód – nadzór kompleksowy i koordynacja branży elektroenergetycznej (ZEW Biecino, Wrzeście-Kępno, Karzcino, Głuszynko-Grapice) – przyłączono 38 sztuk elektrowni wiatrowych GE 2,5-2,75MW o łącznej mocy zainstalowanej 101,25 MW

FARMA WIATROWA PRZYKONA 31.05MW

Projekty Onshore
2019-2020 FW PRZYKONA

Inwestor: ENERGA Invest – Budowa dwóch stacji 30/30kV RSN ŻUKI i RSN PRZYKONA do przyłączenia w GPZ ŻUKI 110/30/15kV oraz budowa linii kablowych SN dla potrzeb przyłączenia FW PRZYKONA o łącznej mocy 31,05 MW z zainstalowanych 9 turbin VESTAS 3,45MW – koordynacja i doradztwo w zakresie branży elektro-energetycznej i elektrowni wiatrowych.

FARMA WIATROWA SULMIERZYCE 23.1MW

Projekty Onshore
2021-2022 FW SULMIERZYCE

Inwestor: OX2 – Budowa stacji WN/SN GPO FW SULMIERZYCE 110/33kV, linii kablowej WN 110kV i linii kablowych SN dla potrzeb przyłączenia FW SULMIERZYCE o łącznej mocy 23,1 MW z zainstalowanych 7 turbin VESTAS 3,3MW – nadzór i koordynacja w zakresie branży elektro-energetycznej.

Farmy Wiatrowe Parzęczew i Września 17.6MW

Projekty Onshore
2019-2020 WF Parzęczew i WF Września

Inwestor: QAIR – Budowa Farm Wiatrowych Parzęczew i Września – budowa stacji SN SKP FW Parzęczew 1 i 2 wraz z przyłączeniem do sieci PGE Dystrybucja oraz budowa stacji SN SKP FW Września 1 i 2 z przyłączeniem do sieci ENEA Operator. Nadzór nad częścią elektryczną w obu projektach wraz z koordynacją procedur przyłączenia do sieci wszystkich turbin VESTAS do sieci niezależnych operatorów – 2x 8,8MW (łączna moc 17,6MW)

FARMA WIATROWA ROZDRAŻEW 16.8MW

Projekty Onshore
2021-2022 FW ROZDRAŻEW

Inwestor: RWE Renewables – Budowa Farmy Wiatrowej ROZDRAŻEW – budowa stacji WN/SN GPO FW ROZDRAŻEW oraz linii kablowej WN 110 kV jako połączenie z GPZ Koźmin Wlkp na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której podłączono łącznie 7 turbin wiatrowych NORDEX 2,4 MW o łącznej mocy zainstalowanej 16,8 MW

FARMA WIATROWA CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew) 12.8MW

Projekty Onshore
2020-2022 FW CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew)

Inwestor: QAIR – Budowa Farmy Wiatrowej CHOJNY – budowa stacji WN/SN o nazwie GPO FW CHOJNY z wybudowanymi dwoma obwodami linii SN Olszówka i Grzegorzew, na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA z 6 turbin wiatrowych VESTAS 2.0- 2,2 MW o łącznej mocy zainstalowanej 12,8 MW