Zakres naszej oferty obejmuje

Doświadczony Zespół Ekspertów, Inżynierów Inspektorów z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, sprawdzony na wielu budowach i dedykowany wg potrzeb Klienta w zakresie:

Projekty Onshore

W zakresie Projektów ONSHORE – realizujemy Nadzory Inspektorskie, Doradztwo Inżynieryjne i Audyty oraz Koordynacje Projektów w zakresie branży instalacyjnej elektroenergetycznej:

1. STACJE GPO/GPZ HV/MV

2. LINIE HV/MV

3. FARMY WIATROWE DUŻYCH MOCY

4. ELEKTROWNIE WIATROWE i FOTOWOLTAICZNE

5. GRID – EON/ION/FON

facebook
Projekty Onshore
Nasze Usługi w zakresie
Projektów ONSHORE
STACJE GPO/GPZ HV/MV STACJE GPO/GPZ HV/MV

STACJE GPO/GPZ HV/MV

Nadzory Inspektorskie, Doradztwo Inżynieryjne i Audyty oraz Koordynacje Projektów w zakresie branży instalacyjnej elektroenergetycznej oraz sanitarnej na stacjach GPO i GPZ z kompensacją mocy biernej. Realizacja procedur przyłączenia infrastruktury elektroenergetycznej elektrowni i farm wiatrowych do stacji GPO/GPZ oraz niezbędnych programów oraz instrukcji współpracy i eksploatacji

LINIE HV/MV LINIE HV/MV

LINIE HV/MV

Nadzory Inspektorskie, Doradztwo Inżynieryjne oraz Koordynacje Projektów w zakresie branży instalacyjnej elektroenergetycznej infrastruktury linii WN i SN dla przyłączenia elektrowni i farm wiatrowych do stacji GPO/GPZ. Zrealizowane dotychczas nadzory obejmowały tysiące km linii SN oraz dziesiątki km linii WN kablowych. Zespół doświadczonych Inspektorów Nadzoru w zakresie doradztwa i koordynacji przebudowy linii napowietrznych, wymianą istniejących oraz budową nowych słupów SN/WN, procedur usuwania kolizji SN/WN i inne niezbędne do zrealizowania projektów

FARMY WIATROWE DUŻYCH MOCY FARMY WIATROWE DUŻYCH MOCY

FARMY WIATROWE DUŻYCH MOCY

Nadzory Inspektorskie, Doradztwo Inżynieryjne oraz Koordynacje Projektów w zakresie branży instalacyjnej elektroenergetycznej. Bogate doświadczenie ze zrealizowanych największych obiektów w kraju o mocy ponad 100MW w jednym punkcie przyłączenia z kompensacją mocy biernej np:

FW Potęgowo

FW Zielona Dębsk

ELEKTROWNIE WIATROWE i FOTOWOLTAICZNE ELEKTROWNIE WIATROWE i FOTOWOLTAICZNE

ELEKTROWNIE WIATROWE i FOTOWOLTAICZNE

Nadzory Inspektorskie, Doradztwo Inżynieryjne i Audyty oraz Koordynacje Projektów w zakresie branży instalacyjnej elektroenergetycznej. Zrealizowane nadzory obiektów przyłączanych przez stacje GPO lub kontenerowe SN z kompensacją mocy biernej. Bogate doświadczenie ze zrealizowanych nadzorów ponad 30 obiektów elektrowni i farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 850 MW

GRID - EON/ION/FON GRID - EON/ION/FON

GRID - EON/ION/FON

Doradztwo Inżynieryjne oraz Koordynacja przygotowania dokumentacji i procedowania składania wniosków EON/ION/FON do operatorów sieciowych w całym kraju z uzyskaniem pozytywnej oceny i wydanych pozwoleń w zgodności z Kodeksem Sieci NC RfG, przepisów PTPiRE. Posiadamy  doświadczenie i referencje ze zrealizowanych obiektów po 2018 roku z uzyskanymi pozwoleniami EON/ION dla farm o mocy ponad 100MW pozytywnie przyłączonych bezpośrednio do sieci PSE Operator oraz Energa Operator oraz wiele zrealizowanych Farm Wiatrowych o mocach od 16 do 50MW pozytywnie przyłączonych do sieci Operatorów

Wybrane realizacje

 • FARMA WIATROWA SULMIERZYCE

  FARMA WIATROWA SULMIERZYCE

  Inwestor: OX2 – Budowa stacji WN/SN GPO FW SULMIERZYCE 110/33kV, linii kablowej WN 110kV i linii kablowych SN dla potrzeb przyłączenia FW SULMIERZYCE o łącznej mocy 23,1 MW z zainstalowanych 7 turbin VESTAS 3,3MW – nadzór i koordynacja w zakresie branży elektro-energetycznej.

 • FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód

  FARMA WIATROWA POTĘGOWO Wschód

  Inwestor: MASHAV Energia – Budowa stacji WN/SN GPO Bięcino 110/30kV i linii kablowej WN 110kV o dług. 25km dla potrzeb przyłączenia FW Potęgowo Wschód (101,25MW).

  Farma Wiatrowa POTĘGOWO Wschód – nadzór kompleksowy i koordynacja branży elektroenergetycznej (ZEW Biecino, Wrzeście-Kępno, Karzcino, Głuszynko-Grapice) – przyłączono 38 sztuk elektrowni wiatrowych GE 2,5-2,75MW o łącznej mocy zainstalowanej 101,25 MW

 • FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK

  FARMA WIATROWA ZIELONA – DĘBSK

  Inwestor: POLENERGIA – Budowa farmy wiatrowej ZIELONA-DĘBSK – budowa stacji elektroenergetycznej o nazwie GPO FW DĘBSK dla potrzeb wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której przyłączone zostało łącznie osiem obwodów wybudowanych linii SN dla potrzeb odbioru energii z 55 sztuk elektrowni wiatrowych VESTAS 2.2MW o łącznej mocy zainstalowanej 121 MW

 • FARMA WIATROWA CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew)

  FARMA WIATROWA CHOJNY (Olszówka i Grzegorzew)

  Inwestor: QAIR – Budowa Farmy Wiatrowej CHOJNY – budowa stacji WN/SN o nazwie GPO FW CHOJNY z wybudowanymi dwoma obwodami linii SN Olszówka i Grzegorzew, na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA z 6 turbin wiatrowych VESTAS 2.0- 2,2 MW o łącznej mocy zainstalowanej 12,8 MW

 • FARMA WIATROWA ROZDRAŻEW

  FARMA WIATROWA ROZDRAŻEW

  Inwestor: RWE Renewables – Budowa Farmy Wiatrowej ROZDRAŻEW – budowa stacji WN/SN GPO FW ROZDRAŻEW oraz linii kablowej WN 110 kV jako połączenie z GPZ Koźmin Wlkp na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której podłączono łącznie 7 turbin wiatrowych NORDEX 2,4 MW o łącznej mocy zainstalowanej 16,8 MW

 • Farmy Wiatrowe Parzęczew i Września

  Farmy Wiatrowe Parzęczew i Września

  Inwestor: QAIR – Budowa Farm Wiatrowych Parzęczew i Września – budowa stacji SN SKP FW Parzęczew 1 i 2 wraz z przyłączeniem do sieci PGE Dystrybucja oraz budowa stacji SN SKP FW Września 1 i 2 z przyłączeniem do sieci ENEA Operator. Nadzór nad częścią elektryczną w obu projektach wraz z koordynacją procedur przyłączenia do sieci wszystkich turbin VESTAS do sieci niezależnych operatorów – 2x 8,8MW (łączna moc 17,6MW)

 • FARMA WIATROWA GNIEW

  FARMA WIATROWA GNIEW

  Inwestor: AKUO Energy Polska – Budowa Farmy Wiatrowej GNIEW (22 MW) – koordynacja nadzoru i doradztwo w zakresie budowy stacji pod nazwą GPO FW CIEPLE na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, wraz z koordynacją budowy nowej dwu torowej linii napowietrznej WN 110kV i skrzyżowaniem pod linią 400kV (PSE) oraz modernizacji stacji ościennych

 • FARMA WIATROWA PIOTRKÓW KUJAWSKI

  FARMA WIATROWA PIOTRKÓW KUJAWSKI

  Inwestor: ERG SpA – Budowa Farmy Wiatrowej Piotrków Kujawski (Połajewo) – budowa stacji WN/SN GPO FW POŁAJEWO oraz linii kablowej WN 110 kV jako przyłącze do GPZ Piotrków Kujawski na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci operatora ENERGA, do której łącznie przyłączono 7 turbin wiatrowych NORDEX 3,5MW o łącznej mocy zainstalowanej 24,5 MW