Oferta

oferujemy usługi profesjonalne

w zakresie pełnienia funkcji uprawnionego inspektora nadzoru wg prawa budowlanego, uprawnionego site managera, project managera lub doradcy technicznego w branży elektroenergetycznej dla realizacji:

  • budowy infrastruktury elektroenergetycznej SN, WN oraz stacji GPO dla przyłączenia elektrowni i farm wiatrowych,
  • budowy nowych oraz modernizacji istniejących stacji i obiektów elektroenergetycznych GPZ wysokich napięć,
  • budowy kompletnej instalacji elektrycznej w obiektach hotelarskich, gastronomicznych i użyteczności publicznych,
  • budowy instalacji elektroenergetycznych w elektrociepłowniach, obiektach przemysłowych oraz obiektach ochrony środowiska

Zapewniamy wg potrzeb sprawdzony i doświadczony na wielu budowach zespół inżynierów, kompleksowo obsługując budowy w zakresie całej branży budowlanej, instalacyjnej (osoby uprawnione bez ograniczeń) wg potrzeb Inwestora.
Z dużym zaangażowaniem realizujemy wszystkie powierzone projekty.

REALIZUJEMY PROJEKTY wymagające specjalistycznej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w branży elektrycznej, elektroenergetycznej, instalacyjnej oraz energii odnawialnej.

w branży instalacyjnej, elektroenergetycznej

zdobyte doświadczenie na budowach zarówno Właściciela Pracowni jak i całego zespołu zaangażowanych Inżynierów Budownictwa w realizacji dużych projektów i powierzonych nadzorów i projektów, zostało potwierdzone referencjami od uznanych firm w energetyce, przemyśle, oraz obiektach kubaturowych, gastronomicznych-hotelowych i komercyjnych

  • dla naszych stałych Klientów – realizujemy obecnie projekty, nadzory, audyty, doradztwo techniczne z zakresu branży elektroenergetycznej
  • dla naszych nowych Klientów – proponujemy na początek spotkanie w celu omówienia szczegółów i zasad możliwej współpracy w zakresie oferowanych przez nas usług w branży instalacyjnej elektroenergetycznej lub jeśli będzie wymagane również kompleksowo
  • dla wszystkich klientów – zapewnimy  profesjonalną  obsługę  inżynieryjną  przez osoby doświadczone i uprawnione w danej specjalności z uprawnieniami bez ograniczeń 
NADZORUJEMY PROJEKTY w imieniu Inwestora w szczególności inwestycje wymagające specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w branży budowlanej, instalacyjnej, p.poż. i inne w pełnym zakresie