Realizacje

NASZE REALIZACJE to NADZORY, PROJEKTY, DORADZTWO TECHNICZNE w branży instalacyjnej, elektroenergetycznej w pięciu głównych obszarach:

 1. stacje elektroenergetyczne wysokich napięć GPZ, GPO WN/SN oraz stacji średnich napięć SN/nn
 2. farmy i elektrownie wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne z infrastrukturą towarzyszącą
 3. elektrownie z obiektami towarzyszącymi, elektrociepłownie i układy kogeneracyjne, kotłownie gazowe
 4. obiekty przemysłowe oraz związane z ochroną środowiska, infrastruktura sieci i instalacji gazowych 
 5. obiekty hotelarskie, gastronomiczne, użyteczności publicznej i inne  

W sprawie informacji o realizowanych obecnie projektach i nadzorowanych inwestycjach prosimy o kontakt: +48 532-533-031

2014-2019 WYBRANE REALIZACJE – NADZORY W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ

 • Farma Wiatrowa POTĘGOWO Wschód (101,25MW) - nadzór kompleksowy branży elektroenergetycznej
 • Stacja WN/SN GPO Bięcino 110/30kV i linia kablowa WN 110kV dla potrzeb przyłączenia FW Potęgowo Wschód (101,25MW) - nadzór i koordynacja branży elektroenergetycznej
 • APARTHOTEL TERMY Uniejów - nadzór kompleksowy branży elektroenergetycznej
 • Rozbudowa kompleksu basenów termalnych TERMY Uniejów- nadzór kompleksowy branży elektroenergetycznej
 • Centrum Handlowe METRO PARK KOŁO - kompleksowy Nadzór Inwestorski
 • Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej w Kościelcu - kompleksowy Nadzór Inwestorski
 • HOTEL MAZUREK w Kole - nadzór branża elektryczna
 • Stacja WN/SN GPO 110/30kV i Farma Wiatrowa SŁUPIA (26MW) 13x2MW - nadzór kompleksowy branży elektroenergetycznej
 • Farma Wiatrowa KOZIELICE (50MW) 25x2MW - nadzór branży elektroenergetycznej
 • Farma Wiatrowa MYCIELIN (48MW) 24x2MW - nadzór branży elektroenergetycznej
 • HOTEL & SPA KASZTEL UNIEJÓW - nadzór branża elektryczna
 • Farma Wiatrowa RESKO II (ŁOBEZ i BRZEŹNO) (76MW) 38x2MW oraz EW ŁOBŻANY 2x2MW - nadzór branży elektroenergetycznej
 • Farma Wiatrowa DRAWSKO POMORSKIE (10MW) 4x2,5MW - nadzór branży elektroenergetycznej
 • Farma Wiatrowa PONIEC II (30MW) 10x3MW - nadzór branży elektroenergetycznej
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA UNIEJÓW - Nowoczesny obiekt kogeneracji hybrydowej produkujący energię elektryczną o mocy (2,4MW) 4x0,6MW pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Uniejów w oparciu o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji gazowej" Nowoczesny układ wykorzystujący gaz i biomasę z zabezpieczeniem wykorzystania wody termalnej wybudowany wraz z obiektami elektroenergetycznymi Elektrociepłowni i kompletną infrastrukturą sieci SN/nn dla zasilania podstawowych obiektów Miasta Uniejów i obiektów Term Uniejowskich - www.termyuniejow.pl
 • Rozbudowa i modernizacja SUW w Elektrowni Pątnów II - nadzór prac wykonywanych pod czynną linią WN 220kV relacji Pątnów - Czerwonak (PSE)