Realizacje

NASZE REALIZACJE to NADZORY, PROJEKTY, DORADZTWO TECHNICZNE w branży instalacyjnej, elektroenergetycznej w pięciu głównych obszarach:

 1. stacje elektroenergetyczne wysokich napięć GPZ, RPZ i GPO 
 2. elektrownie z obiektami towarzyszącymi, elektrociepłownie i układy kogeneracyjne
 3. elektrownie i farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne
 4. obiekty przemysłowe oraz związane z ochroną środowiska 
 5. obiekty hotelarskie, gastronomiczne, użyteczności publicznej i inne  

W sprawie informacji o realizowanych obecnie projektach i nadzorowanych inwestycjach prosimy o kontakt: +48 532-533-031

2014-2015 WYBRANE REALIZACJE – NADZORY W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ

 • Stacja GPO 110/30kV i FW SŁUPIA (26MW) 13x2MW
 • FW KOZIELICE (50MW) 25x2MW
 • FW MYCIELIN (48MW) 24x2MW
 • Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy zbiegu ul. Reymonta i Targowej w Uniejowie
 • FW RESKO II (ŁOBEZ i BRZEŹNO) (76MW) 38x2MW oraz EW ŁOBŻANY 2x2MW
 • FW DRAWSKO POMORSKIE (10MW) 4x2,5MW
 • FW PONIEC II (30MW) 10x3MW
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA UNIEJÓW - Nowoczesny obiekt kogeneracji hybrydowej produkujący energię elektryczną o mocy (2,4MW) 4x0,6MW pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Uniejów w oparciu o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji gazowej" Nowoczesny układ wykorzystujący gaz i biomasę z zabezpieczeniem wykorzystania wody termalnej wybudowany wraz z obiektami elektroenergetycznymi Elektrociepłowni i kompletną infrastrukturą sieci SN/nn dla zasilania podstawowych obiektów Miasta Uniejów i obiektów Term Uniejowskich - www.termyuniejow.pl
 • Remont i aranżacja wnętrz pomieszczeń: Restauracji „HERBOWA” i Kawiarni „LEGENDA” na ZAMKU w UNIEJOWIE
 • Rozbudowa i modernizacja SUW w Elektrowni Pątnów II - nadzór prac wykonywanych pod czynną linią WN 220kV relacji Pątnów - Czerwonak (PSE)