BRANŻA INSTALACYJNA ELEKTROENERGETYCZNA
nadzory i projekty

profesjonalnie w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych, p. poż, sanitarnych i innych wg potrzeb Inwestora,
realizujemy projekty i nadzory budowy stacji elektronergetycznych GPZ / GPO wysokich napięć, stacji SN/nN, elektrowni i farm wiatrowych, instalacji OZE,
kompleksowe projekty i nadzory infrastruktury instalacyjnej elektroenergetycznej WN/SN/nN

NADZORY REALIZACJI INWESTYCJI

z sukcesem dla naszych Klientów jest dla nas wartością priorytetową, a otrzymany list referencyjny po wykonaniu zlecenia, zakończeniu zawartej umowy z Klientem, stanowi dla nas najlepszą wizytówkę w zakresie świadczonych usług w szeroko rozumianej branży budowlanej i elektroenergetycznej. 
Zrealizowane dotychczas na różnych budowach i w różnych relacjach projekty, nadzory w zakresie elektroenergetycznym pozwalają nam obecnie na świadczenie usług na najwyższym poziomie technicznym, inżynieryjnym oraz ekonomicznie uzasadnionym.
Naszym Klientom proponujemy usługi doradztwa technicznego, wykonania pomiarów i kompleksowego sprawdzenia instalacji elektrycznych (w tym pomiary termowizyjne) wg potrzeb i wymagań przepisów branżowych

nasze realizacje

PRACOWNIA PROJEKTOWA

w ramach realizowanych projektów:
… zapewnia doświadczonych inżynierów budownictwa, z wieloletnią praktyką na budowach zrealizowanych w całym kraju, osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania, kierowania, nadzorowania i zarządzania budowami, osoby z uprawnieniami bez ograniczeń SEP E i D wymagane przepisami z zakresu branży elektroenergetycznej
… posiada zbudowane na bazie wielu doświadczeń własne „know-how” świadcząc usługi nadzorów oraz doradztwa technicznego, wg standardów obowiązujących na budowach w naszym kraju
… spełnia standardy i wymagania realizując nadzory wg przepisów prawa budowlanego i energetycznego

NASZA OFERTA